Initiativ för trädplantering

Som ett smyckesmärke har vi ett speciellt partnerskap med Eden Reforestation Project. För varje beställning som görs hos oss planterar vi ett träd genom denna organisation. Tack vare detta samarbete har vi redan planterat över 50 000 träd. Eden Reforestation Project är en ideell organisation dedikerad till att återställa naturliga landskap som förstörts av avskogning. De arbetar med samhällen som står inför extrem fattigdom på grund av avskogning och landförstörelse. Organisationen tillhandahåller sysselsättning, utbildning och verktyg till lokalsamhällen, vilket gör det möjligt för dem att plantera, skydda och vårda miljontals träd varje år. Eden Reforestation Project har redan planterat över 423 miljoner träd, inklusive 225 miljoner mangroveträd.

Vårt engagemang för trädplantering bidrar inte bara till återställandet av den naturliga miljön utan hjälper också lokalsamhällen i deras kamp mot fattigdom. Vi strävar efter att kompensera för de utsläpp som orsakas av transporten av våra smycken och bidra till en mer hållbar framtid. Tillsammans har vi planterat ett betydande antal träd, och vi är fortfarande dedikerade till att plantera ännu fler.

Eden Reforestation Project betonar användningen av inhemska trädarter. Dessa träd ger livsmiljöer för djur, renar vatten, reglerar översvämningar och erosion och berikar jorden. Dessutom är 10 % av träden dedikerade till agroforestry-arter, speciellt avsedda för hållbart långsiktigt bruk av samhället. Detta ger omedelbara matresurser och erbjuder ved och bränsle. Genom att minska avverkningen bidrar dessa träd också till bevarandet av restaurerade skogar och skyddade områden.